Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225

Działania miasta na rzecz zwierząt

Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy - zwierzęta w mieście

Działania Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy w zakresie ochrony zwierząt bezdomnych i wolno żyjących - 2010/2011 r.

Komisja Dialogu Społecznego ds. Ochrony Zwierząt ( ngo.um.warszawa.pl/komisje/komisja-dialogu-spolecznego-ds-ochrony-zwierzat)

Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kotów wolno żyjacych w aglomeracjach miejskich.
szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932