Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225

Feral Cat Spay Neuter Project from Lynnwood Washington

Feral Cat Spay Neuter Project from Lynnwood Washington (Projekt Sterylizacji i Kastracji Kotów Wolno Żyjących z Lynnwood w stanie Washington) jest organizacją non-profit zatrudniającą pięciu stałych pracowników i zrzeszającą wielu wolontariuszy oraz sympatyków. Jej misją jest ratowanie życia bezdomnych kotów poprzez przeprowadzane na szeroką skalę oraz w humanitarnych warunkach zabiegi sterylizacji i kastracji, a także współpracę oraz mentorowanie podobnych stowarzyszeń w celu spopularyzowania sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w regionie.
Od momentu swego powstania w 1997 roku Projekt Sterylizacji i Kastracji Kotów Wolno Żyjących przeprowadził ponad 70,000 operacji. Organizacja posiada pierwszą stacjonarną klinikę, która zapewnia dzikim kotom darmowe i bezpieczne zabiegi. W samym 2010 roku przyniesiono tu w celu wykonania operacji koty z ponad 21 hrabstw. Każdy wolno żyjący kot, który trafia do przychodni, przechodzi podstawowe badanie lekarskie, zostaje zaszczepiony przeciw wściekliźnie oraz oznaczony poprzez odcięcie koniuszka ucha. Zabieg ten pozwala na późniejszą identyfikację wysterylizowanych/wykastrowanych osobników, a tym samym uniknięcie niepotrzebnego wyłapywania ich i ponownego przekazywania organizacji.
Częścią programu prewencji są również zabiegi wykonywane na kotach udomowionych (z pominięciem znakowania). W ramach opłaty wymagana jest jedynie niewielka donacja przeznaczana na pokrycie kosztów operacji. Średni koszt zabiegu wykastrowania lub wysterylizowania jednego kota waha się od 40 do 50 USD. W kwocie tej zawiera się wynagrodzenie chirurga, technika weterynarii, znieczulenie, szwy, środki przeciwbólowe, pakiet chirurgiczny, szczepionka przeciw wściekliźnie oraz wszelkie inne bezpośrednie i pośrednie koszty.
Projekt Sterylizacji i Kastracji Kotów Wolno Żyjących jest finansowany w głównej mierze z prywatnych darowizn. W trakcie standardowej akcji ośrodek jest w stanie przeprowadzić zabiegi na  50 kotach, w tym nawet 25 sterylizacji. Obecnie zabiegi wykonywane są przez cały rok cztery dni w tygodniu. W okresie letnim godziny otwarcia kliniki są wydłużone.

tłumacznie Ewelina Wdzieczna

szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932