Koteria
Warszawa ( mapka )
ul. Chrzanowskiego 13
poniedz.-piątek: godz. 9–19
sobota 9–13

tel.: 535 870 225

Pomysł na koty miejskie w Warszawie:

Założenia projektu

Pomysł na koty miejskie przyjmuje za punkt wyjścia biologię tej populacji z jej ogromną rozrodczością i śmiertelnością. Z punktu widzenia zoologii jest to mechanizm naturalny, ale z drugiej strony, przebiega w zurbanizowanym, ludzkim środowisku, nad którym ludzie z zasady chcą mieć pełne panowanie. Również w tym sensie, że mogą czuć się odpowiedzialni za los tych zwierząt. Naturalny biologicznie sposób na przetrwanie populacji jawi się jako nienaturalnie uciążliwy dla kotów i dla ludzi. Bowiem z nim związanych jest bezpośrednio wiele uciążliwości dla ludzi jak: znaczenie terenu silnym zapachem, bójki kocurów i hałasy, zła kondycja zdrowotna z powodu nadpopulacji i wyniszczenia rozrodem, choroby i śmiertelność kociąt itd. Założeniem pomysłu na koty miejskie jest to, że drogą samej ich masowej sterylizacji możliwe jest zamrożenie tego żywiołu rozrodczości i śmiertelności do postaci ograniczonej populacji niepłodnych, zadbanych kotów miejskich, co było by stanem pożądanym dla kotów (jako osobników) i pożądanym dla środowiska ludzi. Pożądanym pod wieloma względami:
  • sanitarnym – na terenach występowania kotów szczury nie zakładają gniazd, co ogranicza ich ekspansję,
  • jakości życia ludzi ­– ich zbiorowych potrzeb zarówno kontaktu z przyrodą jak i potrzeby przeżywania empatii dla zwierząt
  • porządkowym – konflikty między ludźmi na tle zjawiska kotów miejskich mogą wygasnąć, gdy zamiast przeszkadzać staną się ozdobą osiedla.
  • ochrony przez samym kocim żywiołem, bo ostatecznie (nawet po zanegowaniu tych pożytków dla ludzi), trudno wskazać inny skuteczny sposób usunięcia występujących uciążliwości.
Rozwiązanie problemu leży ostatecznie w rękach samych mieszkańców, a zadanie publiczne powinno koncentrować się odpowiednim ukierunkowaniu i wsparciu działań mieszkańców, zwłaszcza z zakresie przekraczającym zwykłe możliwości opieki za strony indywidualnych osób. Określenie celów i dobór środków wsparcia ze strony władz publicznych są tu kluczowe, bo można albo wykorzystać potencjał aktywności mieszkańców dla rozwiązania problemu, albo na odwrót – ograniczyć go pozostawiając problem samemu sobie.


1. Uwarunkowania biologiczne zjawiska
2. Założenia projektu
3. Znane metody postępowania
4. Praktyka Miasta Warszawy
5. Projekt TNR dla Warszawy
6. Sytuacja prawna kotów miejskich
szukaj: 
facebook
Fundacja dla Zwierząt ARGOS, 04-886 Warszawa, ul. Garncarska 37A, KRS: 0000286138
tel. 22 615 52 82 | e-mail: fundacja@argos.org.pl | http://www.argos.org.pl
Bank PEKAO SA 47 1240 6133 1111 0000 4808 5915
Ośrodek KOTERIA ul. Chrzanowskiego 13, Warszawa, tel. 535 870 225
Kierownik Ośrodka Anna Wypych: tel. 603 651 044 | Lekarz weterynarii Iwona Kłucińska-Petschl tel. 502 642 932