Sprawozdania

Ośrodek KOTERIA powstał w 2009 roku i został sfinansowany

  • w 52% ze środków własnych (dzięki darowiźnie i spadkowi Pani Zofii Nowak) ,
  • w 29% z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
  • w 19% z Urzędu Miasta Warszawy.

Skrupulatnie i rzetelnie rozliczamy się z każdej przekazanej nam złotówki. Co roku sporządzamy sprawozdania finansowe które w sposób szczegółowy przedstawiają wydatki związane z działalnością KOTERII. Każdy kto interesuje się sposobem wydatkowania pieniędzy, jakie zostały przekazane na rzecz fundacji, może poniżej zapoznać się z dokumentacją finansową ośrodka.

Sprawozdania organizacji OPP są zamieszczane na stronie internetowej: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Dotacje Urzędu Miasta

rok zabiegów z dotacji
(szt)
dotacja
(zł)
środki własne
(zł)
koszt całkowity
(zł)
2009 325 66.555 30.780 97.335
2010 980 175.564 19.600 195,400
2011 1060 190.700 21.300 212.000
2012 550 100.000 11.300 111.300
2013 550 100.000 13.300 113.300
2014 275 52.075 7.950 60.025
2015 459 80.000 10.000 90.000
2016 550 100.000 12.000 112.000
2017 900 100.000 82.684 182.684
2018 500 80.000 26.400 106.400
2019 600 100.000 15.940 115.940

Coroczne dotacje z UM Warszawy dotyczą tylko kotów warszawskich i tylko część rocznej działalności Koterii. Można powiedzieć, że jeden pacjent kosztuje nas przeciętnie 220 zł (w tej kwocie zawiera się zabieg, przetrzymanie i ew. leczenie) z czego dotacja pokrywała 90 zł. Sądzimy więc, że Koteria jest dla Warszawy tania i efektywna. Zaś dzięki całorocznej dostępności bezpłatnych zabiegów bezpośrednio dla każdego opiekuna – także skuteczna w rozwiązywaniu problemu kotów miejskich.